Regulament General

REGULAMENT INTERN CENTRUL SPA ARSENAL PARK ORASTIE – Str. Codrului nr. 25, 26, 27 Orastie

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA SI DE UTILIZARE A PISCINELOR,TOPOGANELOR,CABINETE DE MASAJ,PARCARI DIN INCINTA CENTRULUI SPA ARSENAL PARK

Preambul

Prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulamentul intern “) determina termenii şi condiţiile generale şi particulare pentru desfasurarea normala a activitatilor si ocupatiilor Clientilor Centrului SPA,pentru ocrotirea sanatatii şi regulile ce urmează a fi respectate de Clienti in scopul respectarii ordinii si curateniei incaperilor si echipamentelor din incinta
Prin Regulamentul Intern se va solicita oricărui şi tuturor Vizitatorilor/ Clientilor să respecte instrucţiunile cuprinse în acesta, fără restricţii sau rezerve in toate spatiile de pe proprietate inclusiv, dar fara a se limita la bazine,incaperi, drum de acces,gradini si spatii exterioare, etc

a) Descriere
Cladirea Centrul SPA Arsenal Park este localizata in Orastie, strada Codrului, nr. 25, 26, 27 si cuprinde Spatii de relaxare este un spațiu de relaxare în cadrul căruia fiecare vizitator poate beneficia în mod deplin de agrement, relaxare și distracție. Scopul prezentului Regulament de ordine interioară și de utilizare a piscinelor este de a asigura securitatea persoanelor și bunurilor, ordinea și curățenia.

b) Aplicabilitate
Regulamentul Intern va fi obligatoriu ,cunoasterea, insusirea si respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele ce frecventeaza Centrul SPA. Prin plata unei taxe de intrare( respectiv din momentul primirii brãțãrii de acces) sedinte, curs sau abonament, certificati respectarea cu strictete a prezentului regulament fie în interiorul clãdirii, fie în spațiile adiacente inclusiv parcarea, vã exprimați consimțãmântul privind prezentul Regulament de ordine interioarã și de utilizare a piscinelor și vã obligați sã respectați necondiționat toate regulile prevãzute mai jos, pe care se presupune și se prezumã cã le-ați citit si parcurs cu atentie, prin simpla intrare in incinta Centrul SPA Arsenal Park. Exprimarea de cãtre dumneavoastrã a consimțãmântului prin primirea brãțãrii de acces dã naștere unui contract între dumneavoastrã și societatea ce administreazã Centrul SPA Arsenal Park, în condițiile prezentului Regulament.

Capitolul 1 – Program de functionare

Art.1 Program general de functionare
Cladirea Centrul SPA Arsenal Park va fi deschisa pentru public potrivit unui orar stabilit de societatea administratoare ce se va afisa in holul de la intrare si pe website. Durata accesului în piscine depinde de tarifele achitate. În cazul depãșirii duratei plãtite în avans, se va achita ulterior suma corespunzãtoare, înainte de pãrãsirea incintei. Ora de închidere a Centrului SPA Arsenal Park este ora la care trebuie sã pãrãsiți incinta. Durata accesului în piscine depinde de tarifele achitate. În cazul depãșirii duratei plãtite în avans, se va achita ulterior suma corespunzãtoare, înainte de pãrãsirea incintei.
Din motive de siguranțã zonele din incinta Centrului SPA Arsenal Park sunt parțial supravegheate cu camere video. Înregistrãrile pot fi accesate, doar în caz de suspiciune, de cãtre conducerea societãții și de cãtre poliție. Acestea folosesc siguranței și protecției proprietãții vizitatorilor, precum și ale Centrului SPA Arsenal Park

Capitolul II – Accesul in cladire

Art. 2 Caile de acces pentru vizitatori /clienti
2.1. Zonele de acces pietonal sunt destinate exclusiv clientilor/vizitatorilor nu vor fi obstructionate sau blocate, total sau partial, in nici o maniera. In toate zonele accesibile autovehiculelor de pe proprietatea Arsenal Park – cãi de acces, parcare, sensuri giratorii – este obligatorie respectarea tuturor regulilor de circulație prevãzute în legislația românã în vigoare (se respectã Codul Rutier). In mod special sunt interzise:
-depãșirea vitezei obligatorii indicate prin semne de circulație
-nerespectarea semnificației indicatoarelor rutiere
-parcarea sau staționarea în locuri nepermise

Capitolul III – Accesul cu animale de companie

Art. 3 Accesul cu animale de companie si utilitare
3.1. Din motive de siguranta si sanatate, nu este permis accesul in cladire cu animale de companie.
3.2. Prin exceptie, in cladire este permis accesul cu caini care conduc nevazatorii, cu caini de paza insotiti apartinand serviciului de paza si securitate al cladirii.

Capitolul IV – Reguli de circulatie si regulamentul de parcare

Art. 4 Reguli de circulatie
4.1. In incinta parcarii cladirii, precum si pe drumurile si rampele de acces auto in parcare, se aplica regulile de circulatie pe drumurile publice, asa cum sunt acestea reglementate de legislatia romana in vigoare.
4.2. Este obligatorie respectarea semnelor, marcajelor si indicatoarelor rutiere amplasate in incinta parcarii cladirii, precum si pe drumurile exterioare si rampele destinate accesului auto in parcare.
4.3. Utilizarea parcãrii este prevãzutã exclusiv pentru vizitatorii/clientii Centrului SPA , și se poate folosi cu jumãtate de orã înainte de ora deschiderii și jumãtate de orã dupã ora închiderii. Toate regulile prevãzute în prezentul regulament sunt aplicabile și pe cãile de acces, în parcare și în spațiile dinaintea caselor de marcat inclusiv: sunt interzise violența fizicã și verbalã și orice alt comportament necivilizat sau inadecvat (aruncarea hârtiilor sau gumei pe jos, etc).
4.4. Conducerea societãții poate oricând limita utilizarea și ofertele Centrului SPA Arsenal Park, total sau parțial (de ex. defecțiuni tehnice, curãțenie, revizie tehnicã). In astfel de cazuri nu puteți solicita reduceri sau restituiri ale tarifului de intrare și nici ridica alte pretenții materiale.
4.5. Parcarea bicicletelor apartinand chiriasilor sau vizitatorilor cladirii este permisa doar in locurile special amenajate si semnalizate ca atare, cu aplicarea tuturor regulilor si restrictiilor de acces si parcare enumerate in articolele anterioare.

Art. 5 Reguli de securitate in parcare
5.1 Parcarea cladirii este prevazuta cu sisteme de restrictionare a accesului, sisteme de supraveghere video ; cu toate acestea, conducerea cladirii nu poarta raspunderea pentru siguranta si integritatea autovehiculelor si a bunurilor continute in acestea.
5.2 Pentru prevenirea oricaror incidente, urmatoarele masuri de siguranta sunt recomandate utilizatorilor parcarii:
– Se va anunta imediat personalul de securitate in cazul in care se observa persoane sau activitati suspecte in incinta parcarii, precum si daune, accidente sau situatii potential periculoase (de ex. scurgeri de combustibil);
– Masinile vor fi lasate in parcare incuiate si cu sistemul anti-furt activat, daca este cazul;
– Se va verifica daca geamurile masinii sunt inchise, inaintea lasarii masinii in parcare;
– Nu se vor incredinta cheile masinii persoanelor necunoscute sau care se recomanda drept angajati ai cladirii;
– Nu se vor lasa la vedere bagaje, bunuri de valoare, sau alte bunuri, ci se vor depozita in portbagaj, pe perioada parcarii;
5.3 In cazul in care se constata ca un vehicul, din orice imprejurari, poate constitui un pericol pentru sanatatea sau integritatea persoanelor, a bunurilor sau a cladirii (de ex. se observa scurgeri de combustibil), se va incerca localizarea si anuntarea de urgenta a posesorului. In cazul in care acest lucru nu este posibil, precum si in cazul in care posesorul nu indeparteaza imediat si voluntar vehicului din incinta parcarii, se va apela la o societate specializata pentru indepartarea acestuia pe cheltuiala posesorului.

Capitolul V – Utilizarea si functionarea zonelor destinate accesului public, vizitatorilor/clientilor

Art. 6 – Reguli generale de utilizare
6.1 Toate persoanele ce folosesc zonele comune vor respecta normele si regulile de conduita, sanatate si securitate din prezentul regulament sau afisate de catre Proprietar, si nu vor cauza tulburari, disconfort sau situatii periculoase pentru ceilalti utilizatori; de asemenea, nu vor interveni in nici un fel in functionarea cladirii sau in exercitarea atributiunilor de serviciu ale angajatilor centrului sau ai furnizorilor ce deservesc centrul.
6.2 Persoanele care, datoritã unor dizabilitãți fizice sau mentale grave, sunt neajutorate sau necesitã supraveghere pot vizita Centrul SPA doar în prezența unei persoane însoțitoare majore. Aceastã regulã este valabilã și pentru persoanele ce suferã de crize de leșin, crampe sau epilepsie, precum și pentru persoanele care suferã de afecțiuni cardio-vasculare.
6.3 Este interzis accesul copiilor sub 14 ani care nu sunt însoțiți de o persoanã majorã. In cazul tuturor minorilor (sub și peste 14 ani), rãspunderea pentru daunele sau accidentele cauzate de aceștia este purtatã de pãrinți, respectiv, în lipsa acestora, de tutore, chiar dacã pãrinții sau tuturele nu însoțesc copilul.
6.4 Este interzis accesul persoanelor care nu știu sã înoate dacã nu sunt însoțiți de o persoanã care știe sã înoate. Persoana însoțitoare va supraveghea îndeaproape persoana care nu știe sã înoate.
6.5 Este interzis accesul în Centrul SPA al persoanelor care suferã de boli contagioase, persoanelor cu rãni deschise, erupții cutanate sau boli ce pot ofensa public.
6.6 Este interzis accesul persoanelor care sunt sub influența bãuturilor alcoolice sau a drogurilor.
6.7 Este interzis accesul cu animale de orice fel.
6.8 Nu se restituie și nu se compenseazã dreptul de intrare sau alte servicii sau produse deja plãtite. Pentru vouchere sau alte documente ce permit accesul, pierdute sau care nu sunt utilizate în termen nu se restituie contravaloarea în bani și nu se înlocuiesc. La momentul la care efectuați comanda unui serviciu sau produs aveți obligația de a verifica cele înscrise pe bonul aferent comenzii; restul în bani se verificã imediat, la momentul primirii bonului fiscal; reclamațiile ulterioare nu se iau în considerare.
6.9 Fiecare vizitator trebuie sã pãstreze brãțara de acces și obiectele împrumutate astfel încât sã se evite pierderea acestora. Brãțara de acces se va purta pe mânã pe toatã durata șederii, inclusiv în timpul bãilor și nu se va lãsa nesupravegheatã. Nerespectarea acestor prevederi presupune, în cazul pierderii, o conduitã culpabilã din partea vizitatorului. Dovada îndeplinirii corespunzãtoare obligației de pãstrare se va face, în caz de litigiu, de cãtre vizitator.
6.10 În cazul pierderii sau distrugerii brãțãrii se va achita o taxã despãgubire în valoare de 200 lei (daca vizitatorul specifica numarul bratarii) si 400 lei (daca vizitatorul nu specifica numarul bratarii). In cazul deteriorarii/pierderii unui halat împrumutat se va achita o taxã despãgubire în valoare de 125 lei, in cazul deteriorarii/pierderii unui prosop imprumutat se va achita o taxa de 85 lei. Taxele de pierdere/deteriorare sunt afișate în lista valabilã de prețuri.
6.11 Materialele audio/video/foto realizate de către clienți vor putea fi folosite și de către administrația parcului, în materialele promoționale, dacă acestea au fost făcute publice, indiferent de canalul folosit.
6.12 Arsenal Park își rezervă dreptul de a utiliza materiale audio/video/foto ai căror subiecți au fost clienții Arsenal Park, în scop publicitar, atâta timp cât acestea nu lezează integritatea și imaginea clienților.

Art. 7 Drumuri, cai de acces pietonale si auto, parcari, holuri, coridoare
7.1 Zonele destinate clientilor, cu exceptia cailor auto si parcarii, reglementate separat in Cap. IV de mai sus, sunt considerate spatii pietonale. In aceste zone, este interzisa circulatia cu biciclete, patine cu rotile, vehicule motorizate sau practicarea roller-boarding-ului, skateboarding-ului.

Art. 8 Grupuri sanitare
8.1 Cladirea este prevazuta cu grupuri sanitare separate, destinate uzului personal, de catre chiriasi sau vizitatori

Art. 9 Reguli de conduita
9.1 Achiziționarea dreptului de intrare conferã dreptul de acces în zona corespunzãtoare și nu conferã gratuit drepturi la alte zone sau la servicii și programe suplimentare, acestea achiziționându-se separat.
9.2 Tariful de acces nu oferã garanția disponibilitãții unui șezlong, acestea putând fi ocupate în limita locurilor disponibile.
In anumite zone, marcate corespunzãtor, este interzisã ocuparea unui șezlong fãrã a fi prezent (ex: nu este permisã rezervarea prin așezarea unui prosop sau obiect). In astfel de zone aveți obligația de a elibera șezlongul (respectiv a îndepãrta bunurile dumneavoastrã de pe șezlong) dacã îl lãsați neutilizat pentru orice perioadã de timp. In zonele respective, în cazul în care lãsați pe sau lângã șezlong bunuri personale fãrã a fi prezent, vã exprimați expres acordul cã personalul CENTRUL SPA are dreptul de a prelua bunurile lãsate de dumneavoastrã pe sau lângã șezlong și le așeza și lãsa la punctele de depozitare special destinate acestor bunuri. Punctele de depozitare pentru bunurile preluate de pe șezlonguri se gãsesc în apropierea șezlongurilor respective și vor fi marcate corespunzãtor.
9.3 Vizitatorii trebuie sã se comporte astfel încât siguranța, liniștea, ordinea și curãțenia din incinta CENTRULUI SPA sã nu fie periclitate.
9.4 Atracțiile și facilitãțile (de ex. tobogane, locuri de joacã, saune, restraurante, etc.) pot fi utilizate doar în orele special de program ale acestora. Se vor respecta plãcuțele cu instrucțiuni ale tuturor facilitãților precum și solicitãrile din partea personalului.
9.10 CENTRUL SPA vã avertizeazã cu privire la faptul cã în toatã incinta existã risc crescut de alunecare. Fiecare vizitator trebuie sã aibã în vedere riscul crescut de accidente din incintã, datoritã suprafețelor umede. De aceea vizitatorii vor avea o atenție mãritã în zonele de piscinã și de regulã trebuie purtați papuci fãrã risc de alunecare.
9.11 În funcție de numãrul de vizitatori prezenți în incintã, personalul CENTRUL SPA va decide cu privire la posibilitatea utilizãrii de obiecte de sport, joacã sau animație (mingi, echipamente de scufundare, etc.). In cazul în care personalul CENTRULUI SPA vã anunțã faptul cã nu este permisã utilizarea unui obiect de sport, joacã sau animație va trebui sã vã conformați.
9.12 In cazul în care dumneavoastrã, în calitate de vizitator, gãsiți cabina, vestiarul etc. murdare trebuie sã anunțați acest lucru imediat personalului. Cabinele de schimb se vor folosi de regulã de cãtre o singurã persoanã.
9.13 In diversele zone ale CENTRULUI SPA se va folosi îmbrãcãminte adecvatã pentru zona respectivã, dupã cum urmeazã:
-în toate zonele nu este permisã purtarea hainelor de stradã
-în zonele de piscine și tobogane este permisã purtarea unor haine ușoare
-accesul în apã în piscinã se face doar în costum de baie. Nu este permis accesul în pisicine îmbrãcat cu piese de îmbrãcãminte cum ar fi pantaloni scurți, tricouri, maiouri, etc. In cazul încãlcãrii acestei reguli personalul CENTRULUI SPA vã va solicita sã pãrãsiți piscina.
-în saune este interzisã purtarea hainelor cu excepția costumelor de baie și este obligatorie utilizarea prosopului
9.14 In toate zonele CENTRULUI SPA nu este permisã purtarea de încãlțãminte de oraș sau care a fost purtatã afarã. Se recomandã purtarea papucilor, șlapilor sau altor tipuri de încãlțãminte specificã zonelor de baie. In zonele de saunã nu se poartã încãlțãminte, iar în cazul urcãrii cu picioarele pe banchetele etajate se va utiliza un prosop sub picioare.
9.15 Fiecare vizitator al CENTRULUI SPA este obligat sã utilizeze dușurile înainte de utilizarea tuturor facilitãților.
9.16 Nu este permisã folosirea sãpunului sau altor substanțe de curãțare a corpului sau a cremelor de corp în afara cabinelor de duș. Masajul cu peria sau utilizarea unor exfoliante nu sunt permise în incinta complexului din motive de igienã.
Nu este permis accesul în piscinã cu pãr lung desfãcut (se recomandã utilizarea unei cãști de baie sau cel puțin prinderea pãrului).
9.17 Copiii pânã la 3 ani vor purta obligatoriu în piscinã scutece speciale pentru baie. Copiii pânã la 5 ani vor purta obligatoriu în piscine aripioare de înot. Cãrucioarele pentru copii vor fi lãsate în spațiul special amenajat, nefiind permis accesul cu cãrucior în incintã de la ieșirea din vestiare.
9.18 Este interzisã blocarea cu șezlonguri, genți, prosoape sau alte obiecte a ușilor (în special ușile de evacuare în caz de urgențã) sau gurilor de aerisire de pe fațadele cu geamuri.
Având in vedere nevoia de liniște a tuturor vizitatorilor, în întreaga incintã a CENTRULUI SPA sunt interzise țipatul, înjuratul și tonul agresiv. Deasemenea, în întreaga zonã de baie și relaxare, precum și în saune și în bãile de aburi se va pãstra liniștea. Exprimãrile de afecțiune trebuie sã fie decente și fãrã a deranja persoanele din jur. Interacțiuni intime se pedepsesc cu interzicerea accesului – fãrã restituirea contravalorii biletelor de intrare deja achitate – și, dacã este cazul, vor fi sesizate organele competente.
9.19 Este interzisã intoxicarea cu alcool, fiind permis consumul rezonabil de alcool. CENTRUL SPA își rezervã dreptul de a limita sau refuza servirea de alcool de la caz la caz, în funcție de circumstanțe, precum și de a le interzice persoanelor aflate în stare de ebrietate consumul de alcool și de a le evacua din incintã – (iar în cazul periclitãrii sau deranjãrii activitãților celorlalți vizitatori – fãrã restituirea contravalorii drepturilor de intrare deja achitate).
9.20 Fiecare vizitator este obligat sã se comporte astfel încât ceilalți vizitatori sã nu fie deranjați, CENTRUL SPA isi rezerva dreptul de a interzice persoanelor violente/agresive accesul in locatie.

Art. 10 – Fumatul
10.1 Datorită faptului că, Cladirea este un loc deschis accesului publicului, in toate spatiile acestuia ale acestuia (inclusiv in toalete, spatii închiriate, iesiri de siguranta, holuri, etc) fumatul este interzis.
10.2 Prin exceptie, fumatul poate fi permis , in exteriorul cladirii,in spatiul amenajat pentru fumat, cu acordul prealabil al al Administratorului CENTRULUI SPA, in urmatoarele conditii:
a. spatiul pentru fumat să fie construite astfel încât să deservească fumatul şi să nu permită pătrunderea aerului viciat în spaţiile publice închise;
b. spatiile pentru fumat să fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre următoarele indicatoare prin care să se indice: «Loc pentru fumat», astfel încât orice persoană să poată fi avizată de faptul că numai în acel spaţiu se poate fuma.
10.3 In cazul in care legislatia speciala ce reglementeaza fumatul se va modifica, in sensul limitarii sau interzicerii fumatului in spatii deschise (inclusiv in locuri special amenajate pentru fumat) conditiile prevazute in prezentul regulament se vor modifica corespunzator.

Art. 11 Utilizarea saunei si a cabinetului de masaj
11.1 Accesul in sauna se face pe proprie rãspundere și este interzis persoanelor cu probleme cardio-vasculare, in stari de febra, cu tensiune arteriala mica sau mare, cu afectiuni cardiovasculare sau bronhopulmonare severe, sub influenta bauturilor alcoolice, anticoagulantelor, antihistaminicelor, vasoconstrictorilor, vasodilatatorilor, stimulantelor, narcoticelor sau a tranchilizantelor etc, precum și femeilor insarcinate sau aflate în perioada menstruatiei. De regulã, pot folosi saunele doar persoanele perfect sãnãtoase. În cazul în care aveți dubii, consultați înainte un medic pentru a evita posibile complicații.
11.2 Expunerea prelungita in sauna poate cauza greata, ameteli si lesin. Timpul rezonabil de folosire a saunei este de 10 minute si se recomanda a nu se depãși 20 minute. Ca și în restul incintei, în timpul utilizarii saunei aveți obligația de a respecta instructiunile personalului specializat.
11.3 Este interzis accesul minorilor sub 16 ani în zona de saune.
11.4 Pentru o igiena corecta, dusul este obligatoriu atat inainte de accesul in saune, cat si dupa. Dupa ce v-ati uscat puteti intra in sauna.
11.5 Este interzisã aducerea și utilizarea de soluții proprii de infuzie în saune. Infuziile se vor face doar de cãtre personalul specializat al CENTRULUI SPA.
11.6 În mod tradițional în saune existã condiții speciale, ca de exemplu temperaturi mai ridicate, luminã difuzã, bãnci în trepte și diverse surse de cãldurã. Acestea necesitã o atenție sporitã din partea vizitatorilor.
11.7 Frecventarea cabinetului de masaj se realizeaza in urma programarii si a platii. La inceputul sedintei de masaj in mod obligatoriu este necesar sa faceti dus.
11.8 Este interzis in cabinetul de masaj accesul persoanelor cu boli de piele.

Art. 12 Tobogane și echipamente de joacã
12.1 Vizitatorii vor citi și respecta regulile și instrucțiunile de pe panourile cu instrucțiuni amplasate lângã fiecare echipament.
12.2 Utilizarea toboganelor și a echipamentelor de joacã este interzisã persoanelor aflate sub influența bãuturilor alcoolice.
12.3 Copiii minori trebuie supravegheați de pãrinți sau de persoane adulte în a cãror grijã se aflã.
12.4 Este interzisã utilizarea toboganelor marcate cu grad de dificultate de cãtre persoanele care nu știu sã înoate. Toboganele pot fi folosite de cãtre persoanele care nu știu sã înoate doar cu echipament special de plutire.
12.5 În special trebuie acordatã atenție urmãtoarelor reguli:
12.5.1 Urcarea pe tobogane se va face cu atenție sporitã și ținând cont și de ceilalți vizitatori. Este strict interzis alergatul!
12.5.2 Toboganele pot fi utilizate doar dupã eliberarea traseului, lãsând în fațã un spațiu de siguranțã suficient.
12.5.3 Vizitatorii vor pãrãsi zona de ieșire din tobogan imediat dupã utilizarea acestuia.
CENTRUL SPA nu este responsabilã pentru daune la costumele de baie provocate prin utilizarea toboganelor.
12.5.4 Sunt interzise în special:
• orice altã poziție de alunecare decât cea prescrisã de instrucțiuni
• oprirea în zona de alunecare
• urcarea de jos în sus pe tobogan
12.6 Și în cazul încãlcãrii acestor reguli se poate interzice accesul în locatie, fãrã restituirea sumelor deja achitate.

Art. 13– Activitati neautorizate
13.1 Zonele comune destinate accesului public nu sunt destinate desfasurarii de activitati comerciale.
13.2 In zonele comune este interzisa desfasurarea oricaror activitati de natura sa provoace disconfort sau cu potential risc pentru clienti/vizitatori.
13.3 – Sunt interzise in incinta CENTRULUI SPA:
– alergatul;
– înjurãturile și exprimãrile/gesturile indecente.
– utilizarea telefoanelor mobile într-un mod care deranjeazã alte persoane (e.g. vorbit cu voce tare sau fotografiatul altor persoane fãrã permisiunea acestora.
– fotografiatul și filmatul cu titlu profesional precum și fotografiatul și filmatul altor persoane dacã deranjeazã aceste alte persoane sau încalcã drepturile acestora. Dumneavoastrã sunteți exclusiv rãspunzãtor pentru încãlcarea drepturilor altor persoane în astfel de cazuri.
– murdãrirea zonelor de baie și a bazinelor de înot (urinarea și alte eliminãri în apa de baie).
– mersul desculț în fața dulapurilor de garderobã.
– aducerea în locatie de alimente sau bãuturi (în special bãuturi alcoolice), precum și a obiectelor casante (de ex. sticlã, porțelan).
– consumarea alimentelor sau bãuturilor în piscinã sau tobogane.
– intrarea sau ieșirea din bazine prin altã parte decât pe la trepte și scãri de intrare. Aceastã regulã este valabilã datoritã pericolului de rãnire atunci când se încearcã accesul pe marginile bazinelor și zonelor acoperite ale acestora.
– lãsarea prosoapelor, halatelor, tricourilor sau altor obiecte pe barele de susținere
– sãriturile de pe marginea bazinelor sau împingerea sau aruncarea altor persoane în apã.
– efectuarea de exerciții de gimnasticã pe scãrile de acces sau barele de susținere.

Art. 14 – Indepartarea deseurilor
14.1 Deseurile produse de catre vizitatori/clientii cladirlocatiei vor fi depozitate de catre acestia doar in recipientele speciale de colectare a deseurilor.
14.2 Recipientele vor fi periodic colectate si golite prin grija administratorului CENTRULUI SPA.
Art. 15 – Siguranta si protectia impotriva incendiilor
15.1 Administratorul CENTRULUI SPA nu va fi raspunzator pentru nici un accident datorat erorii, imprudentei, neglijentei sau relei credinte utilizatorilor zonelor destinate accesului public.
15.2 Este interzisa inchiderea, blocarea sau obstructionarea partiala sau totala a usilor de siguranta si a coridoarelor de iesire de urgenta sub sanctiunea indepartarii imediate, fara notificare prealabila si pe cheltuiala vinovatului, a tuturor obiectelor care blocheaza sau obstructioneaza accesul, a depozitarii acestora pe cheltuiala vinovatului, precum si cu aplicarea oricaror altor sanctiuni legale.
Art. 16 Reguli de securitate (controlul bunurilor si al persoanelor)
Asupra tuturor persoanelor care au acces in CENTRUL SPA, personalul desemnat de catre administratorul CENTRULUI SPA, poate efectua oricand controlul bunurilor introduse sau scoase din aceste zone, precum si, in cazuri justificate, controlul corporal.

Capitolul VI – Raspunderea clientilor/vizitatorilor

Art. 17 Raspundere
17.1 Toate dotãrile și instalațiile CENTRULUI SPA vor fi utilizate cu grijã de cãtre vizitatori/clienti.
17.2 Fiecare vizitator este rãspunzãtor pentru daunele provocate prin acțiunile sau comportamentul sãu, cum ar fi utilizarea neconformã, murdãrirea sau deteriorarea facilitãților CENTRULUI SPA. Deasemenea, fiecare vizitator este rãspunzãtor pentru orice fel de daune pe care le provoacã terților.
17.3 Pentru daune provocate de copii rãspund pãrinții sau tutorii, conform legii civile.
17.4 In afara cazurilor de raspundere civila obligatorie prevazute de legislatia in vigoare CENTRUL SPA nu va fi in nici un caz raspunzator fata de dumneavoastra in calitate de vizitator/client pentru nici un fel de daune, prejudicii sau pagube produse dumneavoastra in legatura cu prezenta in cadrul locatiei CENTRULUI SPA sau datorate utilizari facilitatilor si serviciilor oferite de CENTRUL SPA.
17.5 CENTRUL SPA nu rãspunde pentru prejudiciile aduse vieții, corpului sau sãnãtãții Dumneavoastrã în calitate de vizitator, dacã aceste prejudicii vi se datoreazã sau dacã se produc din vina Dumneavoastrã sau dacã se datoreazã altor persoane sau sunt produse din vina acestora.
17.6 In cazul tratamentelor corporale sau cosmetic, de ex. mãști sau tratamente cosmetice, infuzii etc. CENTRUL SPA nu rãspunde pentru eventualele iritații ale pieli cauzate de cãtre acestea – este rãspunderea dumneavoastrã sã consultați un specialist pentru a vã informa dacã aceste tratamente vã pot afecta sãnãtatea. Aceasta este valabil și pentru pãtarea hainelor provocate de aceste tratamente.
17.7 Dumneavoastrã, în calitate de vizitator, acceptați și sunteți de acord cã CENTRUL SPA nu rãspunde pentru daunele, prejudiciile sau pagubele materiale suferite de dumneavoastrã in legatura cu prezenta in cadrul CENTRULUI SPA sau in legãturã cu utilizarea facilitãților și serviciilor oferite de CENTRUL SPA.
17.8 CENTRUL SPA nu rãspunde în nici un fel pentru furtul bunurilor dumneavoastrã în incinta CENTRULUI SPA. Vizitatorilor Prevederile din acest paragraf se aplicã pentru bunurile depozitate atât în dulapul de vestiar cât și într-un dulap pentru bunuri de valoare. Depunerea sau lãsarea de bani și de bunuri de valoare în dulapul de vestiar sau într-un dulap pentru bunuri de valoare pus la dispoziție de cãtre operator nu implicã nici un fel de obligații din partea CENTRULUI SPA cu privire la obiectele depozitate. În special CENTRUL SPA nu are nici un fel de obligație de custodie sau pazã a bunurilor. Mai mult, este strict responsabilitatea vizitatorului CENTRULUI SPA sã închidã dulapul de vestiar și/sau dulapul pentru bunuri de valoare dupã utilizare, sã verifice închiderea corespunzãtoare a acestuia și sã pãstreze cu grijã cheia.
17.9 Cu toate acestea, CENTRUL SPA rãspunde pentru daunele, prejudiciile și pagubele materiale pe care vi le cauzeazã cu intenție sau din culpã gravã.
17.10 CENTRUL SPA nu rãspunde pentru daunele provocate vizitatorilor de cazuri de forțã majorã, de accidente sau defecțiuni din alte cauze decât vina CENTRULUI SPA.
17.11 Vizitatorii care gãsesc obiecte în incintã sau în parcare le vor preda la recepție. Toate obiectele uitate dupã încheierea programului cu publicul sunt strânse și pãstrate dupã cum urmeazã:
-obiectele de valoare (inclusiv, fãrã a se limita la: telefoane, tablete, bijuterii de valoare, laptop-uri, electronice, sume de bani mai mari de 100 lei, etc) vor fi pãstrate pe durata termenului legal de 10 zile; dupã expirarea termenului legal aceste bunuri sunt predate autoritãților.
-obiectele de valoare micã vor fi pãstrate pe un termen de 6 luni dupã care vor fi donate unei asociații non profit.

Capitolul VII – Accesul restrictionat al clientilor/vizitatorilor

Art. 18. Interzicerea accesului
18.1 In cazul în care nu respectați obligațiile prevãzute în prezentul regulament CENTRUL SPA are dreptul de a anula abonamentul si a va interzice accesul in cladire la momentul la care vi se comunicã verbal de cãtre personalul CENTRULUI SPA faptul cã aveți obligația de a pãrãsi incinta, fãrã a fi necesarã vreo altã formalitate și fãrã intervenția instanțelor de judecatã. In cazul în care personalul CENTRULUI SPA apreciazã cã încãlcarea de dumneavoastrã a obligațiilor nu este gravã, vã va da un avertisment.
18.2 In cazul în care CENTRUL SPA a dispus anularea abonamentului iar personalul v-a indicat faptul cã aveți obligația de a pãrãsi incinta, aveți obligația de a preda imediat obiectele aparținând CENTRULUI SPA (inclusiv brãțara de acces) și de pãrãsi imediat în liniște incinta. In cazul în care nu veți respecta prevederile prezentului paragraf, sunteți de acord ca personalul de pazã al CENTRULUI SPA sã vã conducã spre ieșire și sã vã predea organelor în drept (firma de pazã care acționeazã în exteriorul incintei sau poliției dupã caz). În cazul în care opuneți rezistențã, acceptați în mod expres ca personalul de pazã al CENTRULUI SPA sã foloseascã toate mijloacele necesare, inclusiv manipularea involuntarã a dumneavoastrã, pentru a vã conduce spre ieșire și a vã preda organelor în drept. În aceste cazuri pentru nerespectarea obligațiilor de cãtre vizitatori nu se restituie taxa de intrare plãtitã.
18.3 In cazul în care CENTRUL SPA a declarat anularea abonamentului iar personalul v-a indicat faptul cã aveți obligația de a pãrãsi incinta precum și în cazul în care la ieșire nu vã achitați obligațiile, nu veți mai avea dreptul de a intra în incinta CENTRULUI SPA (inclusiv în parcare). In cazul persoanelor care vor încerca sã pãtrundã în incintã în pofida interdicției CENTRUL SPA va face sesizare la poliție pentru infracțiunile aplicabile.
18.4 Cine intrã ilegal pe proprietatea sau în incinta CENTRULUI SPA, nu achitã taxa de intrare respectiv încearcã acest lucru sau utilizeazã fraudulos servicii de platã, va fi imediat evacuat din incintã iar în privința sa vor fi sesizate organele de poliție competente.

Capitolul VIII – Prevederi finale

Art. 19. Sugestii și reclamații
19.1 Pentru sugestii, cereri și reclamații ne puteți contacta la adresa office@aquaparkarsenal.ro sau la telefon 0723 633 974.

Art. 20 Intrarea în vigoare
20.1 Regulamentul de ordine interioarã și de utilizare a CENTRULUI SPA ARSENAL PARK a intrat în vigoare la data de 14.06.2016.
20.2 Administratorul CENTRULUI SPA isi rezerva dreptul de a inroduce noi puncte in regulament, spcecificand data modificarii si afisand la vizierul de la receptie si pe site forma actualizata.

 

Proprietar: TIMCO SA, Administrator unic

Administrator Centru Spa Arsenal Park: Marcus Traian

Nelămuriri? Scrie-ne un mesaj!

Dorești mai multe informații?

0723 633 974

Adresa&Contact:

AquaPark Arsenal

Strada Codrului nr. 26

Orăștie

Hunedoara

335700

0723 633 974

Despre noi

News / Blog / Arhivă

Alte modalități de distracție în apropiere:

- Hotel & Cel mai mare parc tematic din România

- Park de Aventură: Trasee, Tiroliană, PowerFan

Vremea, în Orăștie:
miercuri 18°Cjoi 24°Cvineri 26°Csâmbătă 28°Cduminică 29°C
Program

Newsletter

Cariere